חדשות העליון הפך את החלטת ועדת הבחירות: ח”כ היבא יזבק תוכל להתמודד

שיתוף

חדשות

בית המשפט העליון קבע הערב (ראשון) כי חברת הכנסת היבא יזבק
(בל”ד) תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-23. ההחלטה התקבלה ברוב דחוק של חמישה שופטים מול ארבעה, כאשר השופטים עוזי פוגלמן, יצחק עמית, דפנה ברק-ארז, מני מזוז וענת ברון, היוו רוב כנגד דעתם החולקת של הנשיאה אסתר חיות והשופטים נועם סולברג, דוד מינץ ויוסף אלרון. בעניינה מועמדותה של רשימת “משפט צדק”, בראשותה של לריסה טרימבובלר – אשתו של יגאל עמיר שרצח את ראש הממשלה יצחק רבין – קבע העליון כי אין מניעה לפסול את הרשימה – כפי שהמליץ היועמ”ש.

היבא יזבק(צילום: שלו שלום)

תקציר פסק דין העליון לגבי החלטות ועדת הבחירות

פסק הדין המלא בעניינה של יזבק

שופטי הרוב קבעו כי “בנסיבות העניין, בהינתן הכמות המעטה של הראיות המהותיות, חלוף הזמן, היעדר ביסוס בדבר פעולה חוזרת ונשנית ובעיקר נוכח הבהרותיה והצהרותיה של יזבק המגובות בתצהירים אישיים וכן בהבעת חרטה מצידה ביחס לחלק מהפרסומים – לא הצטברה בעניינה ‘מסה קריטית’ של ראיות ברורות, חד משמעיות ומשכנעות המצדיקות את פסילתה לפי אמות המידה שנקבעו בהלכה הפסוקה. כמו כן נקבע כי לא הובאה כל הוכחה שהפרסומים האמורים הם חלק מהמאפיינים הדומיננטיים של פעילותה של יזבק ושל שאיפותיה או כי יזבק פעלה או פועלת למימוש המטרה הפסולה שבגינה התבקשה פסילתה”.

נשיאת העליון חיות שכאמור חלקה על ההחלטה אמרה: “שתי הראיות החמורות ביותר בעניינה של יזבק הן הפרסומים בעמוד הפייסבוק שלה הנוגעים לקונטאר ולמוגרבי. פרסומים אלה – גם לאחר שבחנתי אותם על רקע ההסברים וההבהרות שמסרה יזבק לגביהם בדיעבד – אינם משתמעים לשתי פנים ואין לראותם אלא כתמיכה בפעולות טרור, מהקשות והמחרידות שבוצעו נגד ישראל. בעיניי מדובר באחד המקרים החריגים והקיצוניים אשר בו שני פרסומים אלה די בהם כדי לגבש ‘מסה קריטית’ של ראיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות המעידות על קיומה של עילת הפסילה”.

יזבק בפתח הדיון בעניין מועמדותה בשבוע שעבר    (צילום: גיל יוחנן )

השופטת ענת ברון שהתנגדה לפסילה אמרה: “חברת הכנסת יזבק לא נתנה בידינו הסבר מניח את הדעת לאותן ארבע התבטאויות אומללות שבמוקד הדיון,ואף לא גינתה באופן מפורש את מעשי הרצח והטרור הנפשעים מאין כמותם שביצעו מוגרבי וקונטאר. עם זאת, על פי תצהירה – האלימות אינה דרכה של יזבק, היא אינה מאמינה באלימות, ואינה קוראת לשימוש באלימות שמנוגד לדבריה לעצם תפיסת עולמה המוסרית ולדרכה הפוליטית. בבואנו לבחון אם לפסול את מועמדותה של חברת הכנסת יזבק לכנסת, נדרש לתת משקל גם לאמירות מפורשות אלה – ולא רק לדברים שלמרבה הצער לא נאמרו בתצהירים מטעמה ובעדותה לפני ועדת הבחירות המרכזית. מכלול זה לכל הפחות מותיר ספק בדבר תמיכתה של יזבק במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. וכבר מיצינו כי “ספק זה צריך לפעול – במדינה דמוקרטית שוחרת חופש וחירות – לטובת החירות לבחור ולהיבחר”.

בפסק הדין כתבו השופטים: “התוצאה הדחוקה אליה הגענו ממחישה עד כמה קרובה הייתה ח”כ יזבק למצוא עצמה מחוץ למפתן הכנסת. אין מקום ‘לחגוג’ את התוצאה הסופית. יש מקום לחשבון נפש אם זו הדרך לקדם את עניינם של ערביי ישראל”.

יזבק התייחסה להחלטה ואמרה: “החלטת בית המשפט העליון מראה שוב כי בקשות הפסילה הן חלק מקרקס ההסתה נגדי ונגד החברה הערבית ונציגיה – לא מדובר היה בבקשת פסילה אישית, אלא מהלך שהוא חלק בלתי נפרד מהרדיפה המתמשכת והדה-לגיטימציה. החלטת וועדת הבחירות לפסול אותי היתה החלטה פוליטית של וועדה פוליטית, בה התחרו המפלגות ביניהן בהשתלחות נגדי ונגד חברי לרשימה המשותפת. אנו נמשיך לפעול לסיום הכיבוש והסרת המצור ולמען שלום צודק, ולמען אזרחות שווה וצודקת. אני ממשיכה לפעול במלוא כוחי בקמפיין הרשימה המשותפת על מנת להעלות את אחוזי ההצבעה והייצוג של החברה הערבית בכנסת”.

הדיון התמקד בעילת הפסילה בסעיף 7א(א)(3) לחוק יסוד: הכנסת, הקובע כי ניתן למנוע ממועמד מלהתמודד בבחירות לכנסת אם יש במעשיו או בהתבטאויותיו משום “תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל”. מבקשי הפסילה, בינהן מפלגות הליכוד, ישראל ביתנו ועוצמה יהודית, התייחסו בהקשר זה למספר ראיות ובראשן שתי הראיות הבאות:

פוסט ששיתפה יזבק בשנת 2015 עם תמונתו של המחבל סמיר קונטאר, אשר השתתף בפיגוע בנהריה ב-1979 רצח את דני הרן ורוצץ את גולגלתה של בתו בת הארבע, עינת הרן. התמונה שותפה לאחר מותו של המחבל בסוריה, ועל גביה נכתב “השהיד המוג’אהד סמיר קונטאר” וכן “לא שבתי מפלסטין אלא כדי לחזור אל פלסטין”.

בנוסף פוסט ששיתפה יזבק בשנת 2013 עם תמונתה של המחבלת דלאל מוגרבי, אשר הנהיגה את חוליית המחבלים שביצעה את הפיגוע בכביש החוף בשנת 1978, שבו נרצחו 35 ישראלים ובהם 12 ילדים. יזבק הוסיפה לתמונתה של המחבלת מוגרבי את המילים “דלאל מוגרבי חיה 20 שנים ועשתה את כל זה. יבורכו נשות ההתנגדות”.

היועץ המשפטי לממשלה סבר כי יזבק התקרבה עד מאוד “לקו האסור שהחוצה אותו מנוע מלהתמודד בבחירות לכנסת” שכן הראיות שהוצגו, ובעיקר השיתופים בעניין קונטאר ומוגרבי, חמורות ועשויה להשתמע מהן הזדהות ותמיכה במחבלים אשר ביצעו מעשי רצח נתעבים. היועץ הדגיש כי אלמלא ההסברים וההבהרות שפורטו בתצהיריה של יזבק ואלמלא הספק שהתעורר אצלו בעקבות הסברים אלה הנזקף לזכותה, היה בראיות שהוצגו כדי לבסס מסה קריטית המצדיקה את מניעת התמודדותה של יזבק לכנסת ה-23.

היבא יבזק בפתח הדיון בעניין פסילת מועמדותה לכנסת(צילום: שלו שלום)

שופטי הרוב הדגישו כי אם מתעורר ספק בבחינת חומר הראיות עליו לפעול לטובת הרשימה או המועמד וזאת נוכח מעמדה הרם של הזכות לבחור ולהיבחר ובהינתן אמות המידה המחמירות שנקבעו לאורך השנים בפסיקתו של בית המשפט העליון שלפיהן מניעת השתתפות של מועמד בבחירות לבית המחוקקים תישמר למקרים חריגים שבחריגים. עוד נקבע כי יש ליתן משקל משמעותי להצהרותיה של יזבק, כפי שנעשה בעבר בעניינם של מועמדים אחרים מכל קצות הקשת הפוליטית ולכך שיזבק הצהירה ושבה והצהירה באמצעים שונים כי היא מתנגדת לכל אלימות “מכל סוג נגד אף אדם בין אם הוא במדים או לא במדים”.

דעת המיעוט, שכללה כאמור גם את נשיאת העליון אסתר חיות סברה מנגד כי הראיות שפורטו בעניינה של יזבק אינן משתמעות לשתי פנים והן מלמדות על תמיכה בפעולות טרור, מהקשות ומהמחרידות שבוצעו נגד מדינת ישראל. על כן, כך סברה דעת המיעוט, מדובר באחד המקרים החריגים והקיצוניים אשר בו די בראיות שהוצגו כדי לגבש “מסה קריטית” של ראיות משכנעות, ברורות וחד-משמעיות המעידות על תמיכתה של יזבק במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

אשר להסברים ולהבהרות שנתנה יזבק, סברו שופטי המיעוט כי ההבהרות שניתנו בכל הנוגע לראיות המרכזיות שהוצגו הן חמורות ומטרידות לא פחות מהפרסומים עצמם. כך, בעניין הפרסום הנוגע לקונטאר נקבע כי ההבהרות שניתנו הן בבחינת מעט מדי, מאוחר מדי ובלתי משכנע בעליל ובעניין הפרסום הנוגע למוגרבי, נקבע כי בהינתן חומרתו הרבה של הפרסום ומשמעויותיו, תמוהה מאוד העובדה שיזבק בחרה למקד את האמירה בדבר השגיאה והבעייתיות שבאותו פרסום ב”התנסחות בלבד”.

שופטי המיעוט הדגישו כי משיזבק לא התנערה ולא חזרה בה גם בשלב זה מעצם הצגתה של מוגרבי כ”דמות מופת” ותיארה אותה בתצהירה כמי ש”נהפכה לחלק מהנרטיב ההיסטורי של העם הפלסטיני, העם שלי”, אין בהסברים וההבהרות שניתנו על ידה כדי להקים ולו ספק שהיא מזדהה עם מוגרבי ותומכת במעשיה שאינם אלא מאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

הערעור בכל הנוגע למועמדותה של רשימת “משפט צדק” התקבל כאמור פה אחד תוך אימוץ חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה כי לא קמה עילה המצדיקה לפסול את הרשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-23 על פי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. נפסק כי אף שהתבטאויותיה של טרימבובלר העומדת בראש הרשימה כמו גם מטרותיה המוצהרות, מקוממות ומעוררות שאט נפש, הרי ששאט נפש לחוד ועילת פסילה מהתמודדות בבחירות לכנסת – לחוד.

/>

Read More

האם הכתבה עניינה אותך?
+0-00 ratingsחדשות העליון הפך את החלטת ועדת הבחירות: ח”כ היבא יזבק תוכל להתמודדShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedInחדשות זיכרונות מפוקושימה: זעם ביפן על הטיפול בספינת הקורונה
חדשות

חדשות זיכרונות מפוקושימה: זעם ביפן על הטיפול בספינת הקורונה

אף שהנוסעים יורדים בהדרגה מכלי השיט שהוחזק בבידוד לשבועיים, מניין החולים הגבוה – יותר מ-540 איש – והפרת הפרוטוקולים הרפואיים מדאיגה מומחים וחלקים בציבור. “התפשטות הווירוס נרחבת יותר ממה שהממשלה אמרה”, הזהיר רופא בכיר, שהשווה זאת לטיוח בעת האסון הגרעיניתגיות: יפןנגיף הקורונהפוקושימה זיכרונות מפוקושימה: זעם ביפן על הטיפול ב”ספינת הקורונה” יפן נתונה תחת ביקורת הולכת…

קרא עוד »
חדשות השיחה עם עוזר הרב דרוקמן נחשפה | נתן אשל ביקש להתנצל: “לא פוגע ברבנים”
חדשות

חדשות השיחה עם עוזר הרב דרוקמן נחשפה | נתן אשל ביקש להתנצל: “לא פוגע ברבנים”

עטרה גרמן, חדשות סרוגים19.02.20 21:45  כ”ד בשבט תשפ   (צילום: הדס פרוש/ פלאש 90) יממה לאחר פרסום הקלטת השיחה שנערכה לאחרונה בין מקורבו של ראש הממשלה נתניהו, נתן אשל, לבין יו”ר “עוצמה יהודית”, איתמר בן גביר, ביקש אשל להתנצל על דבריו כלפי הרב דרוקמן במהלך שיחה שערך עם עוזרו האישי ותיעודה נחשף. במהלך השיחה שפורסמה אמש בחדשות…

קרא עוד »

חדשות דיווח: הפרקליטות תמליץ על פתיחת בדיקה פלילית בפרשת “הממד החמישי” – ישראל היום

ערוץ 12 פרסם הערב כי לאחר הבחירות תחל בדיקה בתיק “הממד החמישי”. הנושא נמצא בבדיקה על ידי הפרקליטות מזה כבר תשעה חודשים, אך נראה כי הבדיקה בפעול, תחל לאחר הבחירות. צילום: משה בן שמחון יחד עם זאת, בני גנץ או המפכ”ל לשעבר רוני אלשייך אינם חשודים. זאת בעקבות ממצאי דו”ח מבקר המדינה, ממנו עלה לכאורה…

קרא עוד »
חדשות סקר: כחול לבן מובילה בשני מנדטים על הליכוד
חדשות

חדשות סקר: כחול לבן מובילה בשני מנדטים על הליכוד

לפי סקר שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 12, כחול לבן היתה זוכה ל-35 מנדטים אילו הבחירות היו נערכות היום, ומובילה בשני מנדטים על הליכוד. מפת הגושים לא שונה בהשוואה לסקר הקודם של חדשות 12. תוצאות סקר חדשות 12:כחול לבן 35הליכוד 33הרשימה המשותפת 13העבודה-גשר-מרצ 9ש”ס 8יהדות התורה 8ישראל ביתנו 7ימינה 7עוצמה יהודית לא עוברת את אחוז החסימה,…

קרא עוד »
חדשות סקר חדשות 12: קיפאון בגושים, 60% מהציבור רוצים עימות
חדשות

חדשות סקר חדשות 12: קיפאון בגושים, 60% מהציבור רוצים עימות

12 יום לבחירות, אף מתמודד לא מצליח ליצור פער ולשנות את מפת הגושים. נתניהו מגדיל את היתרון בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בן גביר מתרחק מאחוז החסימה – ומה חושבים תומכיו של גנץ על קריאת נתניהו לעימות? כל הנתונים עמית סגל | המהדורה המרכזית | פורסם 19/02/20 20:10 | עודכן 19/02/20 20:23 הדפסה ב-2 במרץ, בעוד פחות…

קרא עוד »
חדשות לפיד: “אלירז פרץ היה מתבייש”, הרב רפי: “אל תיגע ביקרים לנו”
חדשות

חדשות לפיד: “אלירז פרץ היה מתבייש”, הרב רפי: “אל תיגע ביקרים לנו”

עטרה גרמן, חדשות סרוגים19.02.20 18:58  כ”ד בשבט תשפ   (צילום: חיים גולדברג/ סרוגים) ח”כ יאיר לפיד השתמש בגיבור ישראל, הלוחם אלירז פרץ הי”ד במהלך ראיון בגלי צה”ל: “מניח שהוא היה מתבייש ברב רפי פרץ, שחוטא לכל מה שהאמין בו וחובר לכהניסטים”. הרב רפי הגיב: “גם ליריבות פוליטית יש גבול”. בתגובה לדברי הבלע של לפיד, אומר שר החינוך:…

קרא עוד »