בן גביר בנאום הגנה אדיר נגד העתירה לפסילת בן-ארי

בן גביר בנאום הגנה אדיר נגד העתירה לפסילת בן-ארי “זועבי הצדיקה את רצח הנערים” האם הכתבה…