לשיר אלמליח יש בן זוג חדש

הביצה המקומית געשה ורעשה בימים האחרונים, בגלל לא אחרת מאשר שיר אלמליח – האם ייתכן שאחרי…